תביעת פיצויים בגין נזקים שנגרמון למשק בשל הנחת צינור גז הולכה ארצי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים גז/ 10/ 96082

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין נזקים שנגרמון למשק בשל הנחת צינור גז הולכה ארצי
מספר: גז/ 10/ 96082
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין נזקים שנגרמון למשק בשל הנחת צינור גז הולכה ארצית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום201001522/12/2010