תביעת פיצויים בגין תוכנית ג/12003

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 166/ 06/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תביעת פיצויים בגין תוכנית ג/12003
מספר: 166/ 06/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17088חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/07/2007