תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת ג'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5025

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת ג'
מספר: תא/ 06/ 5025
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת ג'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6968חלק105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200603515/05/2006