תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת (כיכר המדינה) מעגל חיצוני

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51047-51028

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת (כיכר המדינה) מעגל חיצוני
מספר: תא/ 04/ 51047-51028
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת (כיכר המדינה) מעגל חיצוני

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוככר המדינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405305/07/2004