תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת- תממ ע-1 (אי מתן החלטה)

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5516

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת- תממ ע-1 (אי מתן החלטה)
מספר: תא/ 05/ 5516
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת- תממ ע-1 (אי מתן החלטה)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6902חלק615-616
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604312/06/2006