תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5706-5543

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
מספר: תא/ 03/ 5706-5543
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוככר המדינה