תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51897

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
מספר: תא/ 04/ 51897
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואד"ם הכהן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6954חלק178
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200503605/05/2005