תביעת פיצויים בגין תכנית רש/ 446 (אי מתן החלטה)

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רש/ 06/ 5286

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית רש/ 446 (אי מתן החלטה)
מספר: רש/ 06/ 5286
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית רש/ 446 (אי מתן החלטה)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומרידור יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6626חלק91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/05/2009