תביעת פיצויים בגין תכנית 2541ג'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 5010-5001

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית 2541ג'
מספר: תא/ 04/ 5010-5001
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית 2541ג'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6111חלק664
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200402529/03/2004