תביעת פיצויים בגין תכנית 2650 ב'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5393

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית 2650 ב'
מספר: תא/ 03/ 5393
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית 2650 ב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופינסקר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7091חלק84
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200306829/09/2003