תביעת פיצויים בגין תכנית 2769

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5786-5781

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית 2769
מספר: תא/ 03/ 5786-5781
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית 2769

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונהרדעא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6217חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200806507/04/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200407918/10/2004