תביעת פיצויים בגין תכנית 3769

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5787-5781

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תכנית 3769
מספר: תא/ 03/ 5787-5781
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תכנית 3769

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונהרדעא
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200409125/11/2004