תביעת פיצויים בגין תמ"א 36 א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5029

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין תמ"א 36 א'
מספר: תא/ 06/ 5029
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין תמ"א 36 א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומרמורק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7085חלק152-153
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200901712/02/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200901601/11/2006