תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991 ג', זבולון - הקופה לתגמולים של עובדי הסוכנות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 9007/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991 ג', זבולון - הקופה לתגמולים של עובדי הסוכנות
מספר: 08/ 9007/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11540חלק84-86, 105
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ ד/ 991/ גדרך פרברית מהירה עוקף קריות.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/08/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200903522/03/2009