תביעת פיצויים מתכנית ש/12/ג זכרון יעקב - דוברובסק ואח'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 9004/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים מתכנית ש/12/ג זכרון יעקב - דוברובסק ואח'
מספר: 08/ 9004/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11301חלק48, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 12/ גדרך היין - זכרון יעקב.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/02/2010