תביעת פיצויים מתכנית ש/12/ג זכרון יעקב - פרוידנטל ואח'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 07/ 9013/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים מתכנית ש/12/ג זכרון יעקב - פרוידנטל ואח'
מספר: 07/ 9013/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11301חלק46-47, 49, 86
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 12/ גדרך היין - זכרון יעקב.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/02/2010