תביעת פיצויים מתכנית ש/682, שומרון - רחל בן צבי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 9010/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים מתכנית ש/682, שומרון - רחל בן צבי
מספר: 08/ 9010/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבאצ"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11320חלק120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 682שיא הנוף - המצוק - זכרון יעקב.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200903701/04/2009