תביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 2686

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5102

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 2686
מספר: תא/ 06/ 5102
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים עקב אישור תוכנית 2686

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוזימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7110חלק280
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604903/07/2006