תביעת פיצויים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 901/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים
מספר: 901/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
דחיית תביעת פיצויים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחימגדלמגדל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15518חלק15-16, 19