תבע בסיסית(ישןד/1/719)

תוכנית 8/ 03/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תבע בסיסית(ישןד/1/719)
מספר: 8/ 03/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעוד וחלוקה חדשה-מס' תבע ישן ד/1/719

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
כפר ורבורג

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2745חלק
2746חלק1-39
2747חלק1-16
2748חלק1-56
2749חלק1-40
2750חלק1-15
2751חלק1-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1974תאריך פרסום: 10/03/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1994. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1972תאריך פרסום: 09/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1875. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית08/11/1972