תגבור מאסף ראשי מסותף, פרידיס, זכרון יעקב ומו"אז חוף כרמל

בקשה ועדה מקומית 002/ 31/ 33/ ב/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: תגבור מאסף ראשי מסותף, פרידיס, זכרון יעקב ומו"אז חוף כרמל
מספר: 002/ 31/ 33/ ב/ 24
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תגבור מאסף ראשי תחנת שאיבה וקו סניקה משותפים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמל
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
חיפהשומרוןפוריידיספוריידיס