תגנית גז/מב/ 69/ 10

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה שה/ 07/ 344/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תגנית גז/מב/ 69/ 10
מספר: שה/ 07/ 344/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4125חלק241
4618חלק55, 57, 66-67
6848חלק1-4
6849חלק2-3
6853חלק77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200806909/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200704508/10/2007