תואי כביש כניסה לכפר כמא

תוכנית ג/ 332

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תואי כביש כניסה לכפר כמא
מספר: ג/ 332
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תואי דרך דרך ראשית בכפר כמא

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/10/1960
פרסום להפקדה ברשומות20/08/1959תאריך פרסום: 20/08/1959. מס' ילקוט פרסומים: 694. עמוד: 1740. שנה עברית: התשיט .
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1959
קבלת תכנית02/03/1958