תובל - איזור ספורט

תוכנית ג/ 10129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תובל - איזור ספורט
מספר: ג/ 10129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד קרקע מאיזור למיבני ציבור ואיזור לבית
ספר לאיזור ספורט ומאזור ספורט לאזור למבני ציבור
ע"מ לשנות את המיקום של אזור הספורט בישוב בלי לשנות
את גודלו.
ב. קביעת הוראות בניה באזורים הנ"ל והנחיות לפתוח
תשתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבתובל

תיאור המיקום:
ישוב: תובל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18907חלק8-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5519. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/08/1999
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1217. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1998
קבלת תכנית21/08/1997