תוואי דרך למחנה צבאי בית גוברין

תוכנית 6/ 02/ 104/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוואי דרך למחנה צבאי בית גוברין
מספר: 6/ 02/ 104/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להתוות דרך גישה אל מחנה צבאי "בית גוברין" תוך
עיקיפת שטח הגן הלאומי "בית גוברין".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבורדון

תיאור המיקום:
ישוב: ?

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34185חלק4, 6, 9
34186חלק1-2, 4
34191חלק2, 4, 7
34193חלק2-5, 7-8
34194חלק1
34195חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/07/1997
החלטה בדיון בהפקדה09/09/1996
קבלת תכנית22/10/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100919/09/2011