תוואי דרך מס' 22 בצפון סח'נין

תוכנית ג/ 13128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוואי דרך מס' 22 בצפון סח'נין
מספר: ג/ 13128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון תוואי דרך מס' 22 מעל בתים קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק15-16, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9623שכונת הוואדי,סכנין צפון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2003. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3535. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1836. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2003. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית16/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300904/06/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200916/12/2002