תוואי כביש מהיר תל אביב אשדוד.

תוכנית 3/ 02/ 101/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוואי כביש מהיר תל אביב אשדוד.
מספר: 3/ 02/ 101/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד, תואי כביש מהיר תל אביב-אשדוד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/1971תאריך פרסום: 24/06/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1732. שנה עברית: התשלא .