תוואי כיבש כיסופים גוש קטיף

תוכנית 7/ 02/ 302/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוואי כיבש כיסופים גוש קטיף
מספר: 7/ 02/ 302/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.
וסלילת כביש.
ב. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע''י התכנית.
ג. הסדר הסתעפויות וצמתים.
ד. שינוי יעוד מ- שטח חקלאי, ויעוד לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100251חלק
100313חלק
100321חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 302תכנית מתאר אשכולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 22/07/1990.
פרסום לאישור ברשומות15/04/1990תאריך פרסום: 15/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3758. עמוד: 2453. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית22/01/1990
פרסום להפקדה ברשומות29/09/1989תאריך פרסום: 29/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3702. עמוד: 4339. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/1989תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1989.
החלטה בדיון בהפקדה26/06/1989
קבלת תכנית15/12/1988