תוואי מסילת הברזל - הר-ההר

תוכנית 30/ 03/ 113/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוואי מסילת הברזל - הר-ההר
מספר: 30/ 03/ 113/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטח המסומן ע''י תוואי מסילה בצבע שחור
לבניה מסילת ברזל מהר צין (הור-ההר) לחצבה.
ב. ליעד את השטח לבנית גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות ומבני החניה,
וכן לביצוע כל עבודות חפירה ומילוי הכרוכות בבנית מסילת ברזל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות20/01/1977תאריך פרסום: 20/01/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2290. עמוד: 685. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית05/09/1976