תוואי רכבת לאילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוואי רכבת לאילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לייעד את השטח המסומן ע" תוואי מסילה בצבע כתום לבנית מסילת ברזל ראשית באזור מועצת חבל אילות ובתחומי העיר אילת.
ב. לייעד את השטח לבניית גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות ומבני תחנה. וכן לבצוע כל עבודות חפירה ומילוי הכרוכות בבנית מסילת הברזל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1977תאריך פרסום: 08/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2318. עמוד: 1298. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית29/07/1974