תוכנית אב , רמת - ישי

תוכנית ג/ 15783

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית אב , רמת - ישי
מספר: ג/ 15783
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית26/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200700224/05/2007