תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 26

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 26
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5456חלק60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2008תאריך פרסום: 30/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 58255. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות29/01/2008תאריך פרסום: 29/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5771. שנה עברית: התשסח .
קבלת תכנית29/01/2008