תוכנית בר/ מק/ 232/ 3

תוכנית בר/ מק/ 232/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית בר/ מק/ 232/ 3
מספר: בר/ מק/ 232/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת הדרך המיועדת לצרכי ציבור כמסומן בתכנית על-פי סעיף 62א(א)(2) בחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/06/2004תאריך פרסום: 30/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5309. עמוד: 3296. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2001