תוכנית בר/ 13/ 9

תוכנית בר/ 13/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית בר/ 13/ 9
מספר: בר/ 13/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אזורים למגורים למשתכנים בלבד, ע"י שינוי יעודי קרקע מחקלאות,
ש.פ.פ וש.ב.צ.
2. קביעת אזורים לחקלאות, לרצועת ניקוז, לש.פ.פ ולמבני ציבור ע"י ביטול חלק
מהמגרשים שיועדו למגורים בתכנית בר/ 13/ 2.
3. שינוי גבולות מגרשים 543, 17 (בעל מקצוע), 544, שינוי קו בנין צדדי בין מגרש
17 (בעל מקצוע) לבין מגרש 544 לפי טבלת זכויות.
4. קביעת אזורים לשטח פרטי פתוח ע"י ביטול חלק מחלקות ב', וביטול חלק משטח
למבני ציבור. במגרש ש.פ.פ. מס' 703 תנתן זיקת הנאה לציבור למעבר רכב.
5. קביעת אזורים לדרכים ע"י ביטול חלק משטח למבני ציבור.
6. קביעת הוראות בנייה, לרבות הנחיות למיגוון אקוסטי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
בית אלעזרי הרחבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4713חלק31, 38-39
4714חלק15
4716חלק1724-25, 27-28, 31, 34, 36
4717חלק14
4718חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית17/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/09/2001
קבלת תכנית15/08/2001