תוכנית בר/ 232/ 4

תוכנית בר/ 232/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית בר/ 232/ 4
מספר: בר/ 232/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שימושים ותכליות המותרים בתחום התכנית.
ב. קביעת קוי בניין.
ג. קביעת זכויות בניה והוראות בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
כביש מס' 40 דרומית לכניסה לגבעת ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 232/ 1הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל תחום התכנית ובתחומהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/03/2006
קבלת תכנית09/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900202/02/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200801024/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200600929/05/2006