תוכנית בר/ 69

תוכנית בר/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית בר/ 69
מספר: בר/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א- לחלק את שטח התוכנית למגרשים ולקבוע את ייעודם.
ב- לבטל דרכים קיימות להתוות דרכים חדשות.
ג- ליצור שטח ציבורי פתוח המפריד בין כבישים בין עירוניים ובין יתר שטחי התוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2203חלק6-7, 44, 53-54, 57, 61-62, 64-65
2212חלק19, 31, 35-38, 42, 54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/07/1977תאריך פרסום: 28/07/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2350. עמוד: 2020. שנה עברית: התשלז .
קבלת תכנית28/07/1977