תוכנית גז/ 1/ 19

תוכנית גז/ 1/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית גז/ 1/ 19
מספר: גז/ 1/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות תכנית מפורטת כדלהלן:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים וש.צ.פ.
ב. התוית דרך חדשה לאורך המגרשים.
ג. קביעת הוראות פיתוח ובניה בשטח התכנית.
ד. חלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4386חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/בשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/2002תאריך פרסום: 09/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5082. עמוד: 2647. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/04/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/04/2002
החלטה בדיון באישור תכנית31/12/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות16/09/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1459. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/10/2000
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/03/2000
קבלת תכנית06/03/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19007/04/2002