תוכנית גז/ 106/ 1

תוכנית גז/ 106/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית גז/ 106/ 1
מספר: גז/ 106/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות לשטח החקלאי (חממות), ייעוד שטח חקלאי לעיבוד חקלאי ולמבנים המשרתים את החקלאות כולל סככות של חממות ומבני שירותים לחממות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזררמות מאיר

תיאור המיקום:
רמות מאיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3711חלק5-9, 11, 21, 26, 39, 4118, 20, 23, 25, 32-33, 35, 37-38, 46, 54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1973תאריך פרסום: 03/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1915. עמוד: 1605. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית03/05/1973
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100323/03/2011