תוכנית גז/ 3/ 23

תוכנית גז/ 3/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית גז/ 3/ 23
מספר: גז/ 3/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקטנת חלקה מס' 110א' מ-552 מ"ר ל- 432 מ"ר והגדלת חלקה מס' 110 מ- 805 מ"ר ל- 932 מ"ר.
ב. הקטנת קו בניין קדמי במגרש 110א ': 3 מ' במקום 5 מ' (עקב מצב קיים). וקו בניין צדדי מ- 3 מ' ל- 0.62 מ' ול- 0.20 מ' (עקב מצב קיים).
ג. הקטנת קו בנין צדדי במגרש 110 : 2 מ' במקום 3 מ' (עקב מצב קיים).
ד. הריסת גדר הקיימת מחוץ למגרש וריצוף לחניה.
ה.תוספת אחוזי בניה למגרש 110 א' בשטחים עיקריים ובשטחי שירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריד רמב"ם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4774חלק43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 3/ 10יד רמב"םשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2000
קבלת תכנית20/11/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500913/12/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401007/09/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400423/03/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400119/01/2004