תוכנית גז/ 47/ 4/ א

תוכנית גז/ 47/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית גז/ 47/ 4/ א
מספר: גז/ 47/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת ישוב קיים בכ-282 יח"ד חדשות באמצעות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזורי מגורים א', ו-ב', לדרכים, לשטח לבנייני ציבור,
לאזור מסחרי, לשצ"פ, לרחובות משולבים ולתעלות ניקוז אזוריות.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור.
ג. שינוי גבולות 5 מגרשים למגורים דו-משפחתיים המאושרים בתכנית גז-47/ 3 - כפר
נופך.
ד. ביטול דרכים מאושרות והתווית דרכים חדשות.
ה. קביעת הוראות והגבלות בנייה בשטח התכנית.
ו. הזזת תווי תעלת ניקוז אזורית העוברת בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןנופך

תיאור המיקום:
6247 גוש בהסדר.
הקרקע נמצאת מדרום וממערב לכפר נופך, בחלקה על קרקעות כפר נופך
וקיבוץ בארות יצחק וברובה על קרקעות מושב רנתיה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6243חלק22-24, 47
6245חלק13
6246חלק40-4134-39, 49
6248חלק36, 38, 40, 46, 63, 66-67
7287חלק9-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 47/ 3נופךשינוי
תוכניתמשמ/ 37שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/02/2009
החלטה בדיון בוולק"ח11/10/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית17/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה31/07/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/03/2001
קבלת תכנית06/03/2001