תוכנית גת/ מק/ גבמ/ 75/ 3

תוכנית גת/ מק/ גבמ/ 75/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: תוכנית גת/ מק/ גבמ/ 75/ 3
מספר: גת/ מק/ גבמ/ 75/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנסת תיקונים קלים בתכנית מפורטת גבמ/75 עפ"י המפורט: א.הקטנת המגרשים לכדי 500 מ"ר ותיחום גבולותיהם מחדש. ב.הגדלת שטחים ציבוריים. ג.הזזת מגרש מספר 218 לצורך הכלת הכביש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה

תיאור המיקום:
מ.א גליל תחתון שדמות דבורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק22
15125חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
תוכניתג/ במ/ 75הרחבת מושביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/05/2000תאריך פרסום: 03/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4876. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4674. שנה עברית: התשנח .
קבלת תכנית31/08/1998