תוכנית גת/ מק/ 3791/ 1

תוכנית גת/ מק/ 3791/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית גת/ מק/ 3791/ 1
מספר: גת/ מק/ 3791/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד המבנה ההיסטורי של בית הספר כדורי וסביבתו הקרובה לאתר לאומי.
ייעוד המבנה ההיסטורי לשימור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכדורי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17223חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3791בי"ס חקלאי ע"ש כדורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר15/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות15/10/2009תאריך פרסום: 15/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6005. עמוד: 143. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901415/12/2009