תוכנית ד/ 437/ 14

תוכנית ד/ 437/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית ד/ 437/ 14
מספר: ד/ 437/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת גבולות שטח התכנית המקורית המוכתבים על ידי קווי הרמה של השטח.קביעת אזורי מגורים, מוסדות צבור, שטחי ירק, מגרשי ספורט ומערכת דרכים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1974תאריך פרסום: 09/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2015. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1973תאריך פרסום: 10/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1916. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית09/05/1973