תוכנית ד/ 437

תוכנית ד/ 437

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית ד/ 437
מספר: ד/ 437
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1963תאריך פרסום: 20/05/1963. שנה עברית: התשכג .
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1963תאריך פרסום: 31/01/1963. שנה עברית: התשכג .
קבלת תכנית30/01/1963