תוכנית הצ/ 20/ 3

תוכנית הצ/ 20/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית הצ/ 20/ 3
מספר: הצ/ 20/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7740חלק1-2, 7
7745חלק26-28, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/1977תאריך פרסום: 03/02/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2293. עמוד: 756. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1973תאריך פרסום: 25/10/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1955. עמוד: 108. שנה עברית: התשלד .
קבלת תכנית25/10/1973