תוכנית הצ/ 4/ 1/ 139/ ב

תוכנית הצ/ 4/ 1/ 139/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית הצ/ 4/ 1/ 139/ ב
מספר: הצ/ 4/ 1/ 139/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד ממגורים א' למגורים א' מיוחד למגרש מס' 2452.
ב. קביעת זכויות בניה והוראות בניה לבית מגורים דו-משפחתי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםצורן קדימהצורן קדימה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8037חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 139.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2003תאריך פרסום: 31/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5212. עמוד: 3681. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית27/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3700. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים19/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/11/2001
קבלת תכנית24/09/2001