תוכנית הצ/ 5/ 1/ 169

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית הצ/ 5/ 1/ 169
מספר: הצ/ 5/ 1/ 169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מצב קיים ע"י:
א. שינוי יעוד מדרך ציבורית למגורים א', סה"כ 4 יח"ד בתחום התכנית.
ב. קביעת תנאים ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7799חלק153, 193
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 116תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרוניםשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 31לאפשר בנית יח"ד שניה בחלקות קיימות ע"י חלוקה למגרשים ו / או ע"י תכנית בינייןשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/02/2002
קבלת תכנית24/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600126/12/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201124/06/2002