תוכנית הצ/ 5/ 1/ 183

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית הצ/ 5/ 1/ 183
מספר: הצ/ 5/ 1/ 183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' מיוחד,
22 יח"ד ולשטח ציבור פתוח.
ב. התווית דרכים חדשות ודרכים משולבות, ביטול דרכים.
ג. איחוד וחלוקה של חלקות ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבניה סעיפים 121, 122.
ד. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
גושים וחלקות ישנות:
גוש: 7790 ח"ח 35, ח"ח 31.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7790חלק2022
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 199איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, הרחבת דרכים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות03/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3158. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים21/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/02/2001
קבלת תכנית07/02/2001