תוכנית הר/ 290/ 10/ טז

תוכנית הר/ 290/ 10/ טז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית הר/ 290/ 10/ טז
מספר: הר/ 290/ 10/ טז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.קביעת אזורים.
ב.חלוקת מגרשים.
ג.קביעת הוראות בניה.
ד.ביטול דרך קיימת וביטול שצ"פ.
ה.הרחבת דרכים קיימות וקביעת דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןרמות השבים

תיאור המיקום:
ישוב: רמות השבים
רחובות: הברושים, הצבר, בית העם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6451חלק16-17, 150, 310-311308
6452חלק8563, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 290/ 10/ יאתעלת ניקוז בש.פ.פ.שינוי
תוכניתהר/ 290/ 10/ דהארכת שלבי בצוע ל10- שנים .שינוי
תוכניתהר/ 290/ 10/ ארמות השביםשינוי
תוכניתהר/ 290/ 10/ ברמות השביםשינוי
תוכניתהר/ 290/ 10/ גרמות השביםשינוי
תוכניתהר/ 290/ 22רמות השבים בעלות פרטית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1195. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות12/01/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3697. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים19/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה04/12/2001
קבלת תכנית12/03/1998