תוכנית הר/ 453/ 3/ ה

תוכנית הר/ 453/ 3/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית הר/ 453/ 3/ ה
מספר: הר/ 453/ 3/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הוראות בניה לאזור תעשיה מיוחד.
2. קביעת קווי בנין.
3. קביעת שימושים בשטח התכנית.
4. קביעת שימושים לשבילים ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון

תיאור המיקום:
אזור התעשיה גיל עמל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6657חלק283-285, 289292
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 453/ 3א.ת גיל עמלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 25. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2003תאריך פרסום: 17/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5207. עמוד: 3499. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/08/2001
קבלת תכנית22/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301724/09/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים33531/08/2003